RING OSS - 019-277 75 50

Laddbox Örebro

RING OSS - 019-277 75 50

Laddbox

Installerar laddbox i Örebro.

Allt fler bilägare i Sverige väljer elbil och i takt med att elbilar blir vanligare ökar behovet av elbilsladdboxar. Laddboxar för elbil är framtagna och anpassade för just laddning av elbilar och laddhybrider. Vi är auktoriserade elektriker som utför installation av laddbox i Örebro.

Laddbox i Örebro

Med hjälp av en laddbox i Örebro laddar du din elbil säkert och snabbt. Laddboxar är framtagna för att ladda upp elbilar på ett effektivt sätt, utan att överbelasta fastighetens övriga elnät. Något som kan hända om du laddar en elbil i ett vägguttag. Slipp oroa dig för överbelastning och överhettning, låt oss installera en laddbox i Örebro åt dig!

Vi arbetar med högkvalitativa produkter och varumärken, bland annat Garo, som har marknadens bredaste sortiment av laddboxar och huvudkontor i svenska Gnosjö. Det finns laddboxar med olika funktioner. Vill du till exempel kunna koppla ihop din laddbox i Örebro med annan teknik och kanske få tillgång till statistik och annan information? Eller räcker det med att din laddbox i Örebro laddar bilen?

Tänk också på hur mycket du kör och hur snabbt du måste kunna ladda bilen när den står hemma. Utgå från dina behov och körvanor när du väljer laddbox i Örebro.

Vi hjälper dig gärna att ta reda på vilken typ av laddbox i Örebro som passar dig och din bil bäst!

Lönsamt med laddbox i Örebro

Du som köper och installerar en laddbox i Örebro kan dra av kostnader för arbete och material upp till 50 000 kronor. Det fungerar enlkigt samma princip som med ROT och RUT. Avdraget görs direkt på fakturan från företaget som utför installationen och företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Köper du som kund in material själv, eller från någon annan än det företag som utför installationen, gäller skattereduktionen endast för installationsarbetet.

När du installerar laddbox i Örebro kan du få skattereduktion för grön teknik i:

1. Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.
2. En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion.
3. En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

För att kunna nyttja skattereduktion för grön teknik ska installationen vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021. Du kan inte göra avdrag för installation av laddningspunkter som används av flera hushåll, mobila laddningspunkter, övriga kostnader i samband med installationen – som frakt, resor, maskiner och projektering.

Kontakta oss om du är intresserad av att installera laddbox i Örebro!